หน้าหลัก

ST. JOSEPH

SRIPHETCHABUN

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ

www.sriphetchabun.com

2520

    โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2520 พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม และนายหนู  มุ่งพานิช ได้มอบที่ดิน จำนวน 16 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่แมร์หลุยส์ กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  แห่งประเทศไทยในขณะนั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันการศึกษา

2521

       โรงเรียนแห่งนี้จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์วิทยา” เป็นโรงเรียนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคณะเซอร์เซนต์ปอล เป็นผู้บริหาร

2522

       ในปีพุทธศักราช 2522 คุณหญิงนารถ  รักธรรม และนายหนู  มุ่งพานิช ได้มอบที่ดินเพิ่มจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่ม อีกจำนวน 9 ไร่เศษ รวมที่ดินทั้งสิ้น 35 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประจำ และไป-กลับ

2540

       เมื่อปีพุทธศักราช 2540 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อ “ศรีเพชรบูรณ์วิทยา” เป็น “เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์” และได้เปลี่ยนอักษรย่อจาก “ศ.ว.” เป็น “ซ.ย.

 ประวัติ

โรงเรียน

↘